Een Dag Gratis Hulp


Doorbreek sociaal toeschouwerschap

Een Dag Gratis Hulp

Tijdens een onderzoeksperiode aan de No Academy, werden kunstenaars aan instituten gekoppeld die kampten met een prangend maatschappelijk vraagstuk. Himmelsbach merkte dat hij en zijn collega-kunstenaars, evenals de instituten, vast kwamen zitten. Ze waren op een afstand, theoretisch bezig om antwoorden voor de vraagstukken te bedenken. Zonder een stap in de samenleving te zetten.

Met de overtuiging dat je beter kan ‘denken door doen’ en dat de praktijk vele malen interessantere inzichten biedt dan een steriele laboratorium omgeving, bood Himmelsbach ‘Een Dag Gratis Hulp’ aan alle Amsterdammers aan.

Hij maakte een lijst met alles wat hij kan. Van organiseren tot brainstormen tot koken en klussen. Dit verspreidde hij in flyers en posters over Amsterdam. Toen een lokale krant een artikel op haar voorpagina aan dit project besteedde, stroomde de reacties binnen. Twee maanden hielp hij dagelijks mensen. Van rijk tot arm, hij kwam in alle lagen van de samenleving terecht.

OTHER PROJECTS