Het Krimpfestival


Bevolkingsafname als kracht

Het Krimpfestival

Krot of Kans
Artist in residence in Terhole, Zeeuws-Vlaanderen

Hoe pak je de leegloop aan in demografische gebieden als Zeeuws Vlaanderen? Samen met Tabo Goudswaard werd ik uitgenodigd om een strategie te ontwikkelen in het project ‘Krot of Kans’ samen met sociologen, woningcorporaties, duurzaamheid onderzoekers, fotografen, schrijvers en andere kunstenaars.

Doel was om met de bewoners en de bestuurders van het gebied de culturele kwaliteiten zichtbaar te maken, deze te stimuleren en te verbeteren, om vervolgens het beleid daarop af te kunnen stemmen.

Zo ontwikkelden we een denkraam onder de naam ‘Het Krimpfestival’. Een strategie om krimp als kracht te benaderen en Zeeuws Vlaanderen jaarlijks in een festival vorm open te stellen als nationale speelruimte.

Dit is een project van Het Instituut in samenwerking met CBK Zeeland en No Academy.
Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2012.

Het onderzoek naar de kansen van het Krimpfestival zijn te zien op http://www.krotofkans.nl/

15-12-07 monopoly krimpfestival

OTHER PROJECTS