Het Monument voor Prima Mensen


Een monument voor de 99%

Het Monument voor Prima Mensen

Draag Prima Mensen aan!

Het Monument voor Prima Mensen is gelegen op een dijk in de Flevopolder op het exacte geografische middelpunt van Nederland. Het betonnen beeld van vijf meter hoog heeft de vorm van een pentagram en steekt zijn twee duimen omhoog. De sculptuur is gemaakt om bijzondere, onbekende en meestal levende mensen en hun verhalen te herdenken en zo een alternatieve geschiedenis te schrijven: één die eigentijds en relevant is en één waar het publiek aan kan bijdragen.

In het kader van de tentoonstelling Silent Majority in Tetem kunnen prima mensen worden voorgedragen die in de vorm van een tegel kunnen worden vereeuwigd bij het monument. Dit kan een mentor, inspirator, vriend of muze zijn; een persoon die een bijzonder en inspirerend verhaal met zich meedraagt of die een bijzondere betekenis heeft.

Draag de naam aan via onderstaand formulier, motiveer je keuze, verzamel 10 motivaties en handtekeningen van mensen die deze keuze ondersteunen en doneer samen €50 om de tegel bij het monument te kunnen realiseren.

Prima Mens aanmeldformulier

Persbericht:

BIDDINGHUIZEN – Het Monument voor Prima Mensen, een betonnen pentagram van vijf meter hoog, met twee opgestoken duimen als hommage aan”de prima mens”, is deze week geopend op de dijk aan het Veluwemeer. Dit kunstwerk is gemaakt door sociaal kunstenaar Domenique Himmelsbach de Vries uit Amsterdam. Het monument maakt deel uit van kunstroute Flevoku(n)stboulevard.

“In het digitale domein heerst een vrijblijvend engagement van ‘liken’”. Himmelsbach stelt dat deze vrijblijvendheid verbroken moet worden en vertaald ​moet ​worden naar lof-serenades in de publieke ruimte. Een betonnen hommage voor de prima mens; een gedenkplek voor inspirerende vuilnismannen, kunstenaars, schrijvers, goeroes en vrienden. Het monument moet Nederland tot vers optimisme inspireren en dienst doen als verbindend verhaal tussen prima mensen.

Onder het kunstwerk zullen prima mensen, in naamtegels, worden vereeuwigd. Mocht Nederland in de toekomst overstromen dan hoopt Himmelsbach dat dit beeld van 8000 kilo beton, als een laatste overblijfsel van onze beschaving, boven het water uit steekt. Dit zodat het beeld overlevende generaties van inspiratie voorziet. De ambitie is om het monument uit te laten groeien tot bedevaartsoord voor prima mensen.

Jaarlijks zullen er nieuwe namen toegevoegd worden, te beginnen de prima mensen van bewoners uit de omgeving. In de toekomst kan een prima mens worden aangedragen via www.monumentvoorprimamensen.nl. Een voorwaarde is dat tien andere personen de voordracht moeten steunen. Een prima mens wordt dan geëerd met zijn of haar naam op een tegel die bij het kunstwerk wordt gelegd.Het kunstwerk is te bezichtigen op de dijk naast kruising Bremerbergweg Spijkweg bij Biddinghuizen. Meer informatie over de gehele kunstroute is te vinden op www.flevokunstboulevard.nl.

Monument Voor Prima mensen HimmelsbachMonument voor prima mensen Himmelsbach

 

 

 

 

OTHER PROJECTS